Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 

byNê Ìitwxb xgxdËtwËMk Dek jwKwZ xdcêwkY

xgxhdí ckËYk oóeb ¢ßËtk Rdø Zpxgl xgxdËtwM KkËZ pt| Aexkpwjê Ìi#xlK KwjêwxbËZ Aaê xgxdËtwËMk ek pwËZ D§Ú£ Aaê awKËl ÌKwd eÞxZÅwd byNê Ìitwxb xgxdËtwËM (Long Term Investments) GxMËt AwËo| xdQK Aaê DewRêd Aagw dZ×d ÌKwd gøgowËt AwZôxdËtwM G ckËYk xgxdËtwËMk Ìdeaø DË¥mø xpowËg KwR KËk |

byNê Ìitwxb xgxdËtwËM xdËiíw£ß xgnt†Ëlw AìçhÖê£ß :
1. AwxaêK xgxdËtwM|
2. MÚp-oóex£ËZ xgxdËtwM|
byNê Ìitwxb xgxdËtwËMk iÔløwtd I jwKwZ xgntK xo¦wìæ G ckËYk xgxdËtwËMk ckY I DË¥Ëmøk Dek xdhêk KËk|


ËmtwËk xgxdËtwM (Investment in Shares)
xpowgxgšwËdk ovšw I iÔløwtd
Ëmtwk pËlw Ìj#a iÔlcd ÌKwóewxdk iÔlcËdk GKxU Avm| Ìmtwk iwxlKËK ÌKwóewxdk xdU oóex£k GKRd Avmybwk xpowËg MYø Kkw pt| ÌmtwËkk bwi bÖ’kKi pËZ ewËk-
iÔl bwi (Basic value)
eÞai BoÖøKkËYk oit Ìj bwi cwjê Kkw pt ZwËK ÌmtwËkk iÔl gw eÞKÚZ bwi gËl |
gwRwk iÔlø (Market value)
gwRwËkk Pwxpbw I ÌjwMwËdk xhx£ËZ Ìj bwi xdcêwxkZ pt ZwËK gwRwk bwi gËl | iÔl bwi I gwRwk bwËik ÌjxU Ki ZwkB xhx£ËZ GxU xdcêwxkZ pt| ZËg AgdxZmyl gwRwËk iÔl bwËik ÌPËt gwRwk bwi Ki pËl xKQ×Uw oit xgkxZ xbËt gwRwk bwi xdcêwkY Kkw DxPZ|

jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
jwKwZ xdcêwkËYk Rdø gwRwk bwËik xhx£ËZ ÌmtwËkk bwi xdcêwkY Kkw pt| Ëmtwk BoÖøKwky ÌKwóewxdk gøgow Ðgc pËl Gk Ìmtwk iwxlKwdw ARêdI Ñgc pËg| xKìç AÐgc KwËR xdËtwxRZ ÌKwóewxdk Ìmtwk iwxlKwdw ARêd xdxn¦ |
jxb Ëmtwk BoÖøKwky ÌKwóewxd xdËRk jwKwZ exkËmwc KËk Ìbt ZwpËl Ìmtwk iwxlËKk jwKwZ exkËmwËck eÞËtwRd dwB| xKìç ÌKwóewxd xdËRk jwKwZ eÞbwd dw KkËl Ìmtwk iwxlKËK Ëmtwk†Ëlw ¢ßËtk DË¥Ëmøk Dek xhx£ KËk jwKwZ exkËmwc KkËZ pËg|

1.Awt DewRêËdk Rdø ÌmtwËk xgxdËtwM (Investments in Shares meant for Earning Revenue)
ovšw I iÔløwtd
AËaêwewRêËdk DË¥Ëmø cwkYKÚZ ÌmtwkB xgxdËtwM gËl MYø pt| G†Ëlw byNêÌitwxb xgxdËtwM| G†Ëlw
þpwty I pþæwìækËjwMø oóex£k icøþpwdyt| ¢ßtiÔlø I gwRwk bwËik ÌjxU Ki ZwkB xhx£ËZ G†Ëlw iÔløwtd Kkw pt| ZËg eZdmyl (iëbwhwËgk) gwRwËk ¢ßtiÔËløk ÌPËt gwRwk iÔlø Ki pËl iÔlø eZËdk Rdø GKUw hxgnøZ gøgþpw (Recess Provision) ÌkËL Ìbtw DxPZ|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
K) Ìmtwk iwxlK jxb ÌKóewxdk iwxlKwdwcyd oóex£k ÌmtwËkk AvËmk Dek eÞËbt jwKwËZk exkiwY RwdËZ ewËkd, ZwpËl xZxd H AvËmk Dek 2.5% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËgd|
L) Ìmtwk iwxlK Zw RwdËZ dw ewkËl Ìmtwk ÌaËK AxRêZ gwxnêK Awt/iÖdwfw Zwk jwKwZËjwMø Adøwdø oóex£k oËŠ ÌjwM KËk 2.5% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËgd|
xg:bÝ: jwKwZ eÞbwËdk Rdø ÌmtwËkk iÔløwtd AgmøB gwRwk bwËik xhx£ËZ pËg| ZËg eZdmyl gwRwËk iÔlø eZËdk Rdø Ìj hxgnøZ gøgþpw kwLw pËg Zw jwKwZËjwMø oóex£ ÌaËK gwb jwËg dw|

2.gøgowxtK DË¥Ëmø ÌmtwËk xgxdËtwM (Investments in Shares meant for Trade)
ovšw I iÔløwtd
gøgowxtK DË¥Ëmø Aaêwu gwRwËk eÖd:xg¢ßËtk iwcøËi iÖdwfw ARêËdk DË¥Ëmø ¢ßyZ Ìmtwk G ckËdk xgxdËtwËMk ejêwËt eËr| ¢ßtiÔlø I gwRwk iÔËløk ÌjxU Ki ZwkB xhx£ËZ Gog ÌmtwËkk iÔlø xdcêwkY Kkw pt Ggv gwRwk iÔlø ¢ßt iÔËløk ÌPËt Ki pËl eZdmyl exkxþpxZËZ hxgnøZ gøgþpw ÌkËL Ìbtw pt|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
gøgowxtK DË¥Ëmø ÌmtwËk xgxdËtwM Kkw pËl gQËkk Ìmn xbËdk (jwKwZ xpowËgk xbd) gwRwk bwËik xhx£ËZ Ìmtwk†Ëlwk iÔlø cwjê Kkw pËg Ggv jwKwËZk AwIZwcyd Adøwdø oóex£k ovËŠ ËjwM KËk jwKwZ xdcêwkY KkËZ pËg|

3. Acydþp ÌKwóewxdk ÌmtwËk xgxdËtwM (Awt DewRêËdk DË¥Ëmø) Investments in the Shares of Subsidiary Companies (aimed at bringing revenue)
ovšw I iÔløwtd
Ëj ÌKwóewxdk ÌmtwËkk 50 hwËMkI Ìgxm iwxlKwdw gw ÌhwUwxcKwk Adø GKxU ÌKwóewxd ¢ßt KËk ZwËK Acydþp ÌKwóewxd gËl| Acydþp ÌKwóewxdk Ìmtwk ¢ßtiÔlø I gwRwk iÔËløk ÌjxU Ki ZwkB xhx£ËZ iÔløwtd Kkw pËg Ggv gwRwk iÔlø ¢ßt iÔËløk ÌPËt Ki pËl GKUw hxgnøZ gøgþpw ÌkËL xbËZ pËg|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
Acydþp ÌKwóewxdk jwKwZ eÚaKhwËg xdYêt Kkw pt| AZ:ek xdtìèK ÌKwóewxdk (parent company) AwIZwcyd Ìmtwk†Ëlwk iÔlø Gk iwxlKwdwk AwdÖewxZK pwËk jwKwZ xdcêwkY Kkw pt| jxb Acydþp ÌKwóewxd H AvËmk Dek jwKwZ eÞbwd dw KËk awËK, ZËg AxRêZ iÖdwfw xdtìèK ÌKwóewxdk Adøwdø jwKwZËjwMø oóeËbk oËŠ ÌjwM KËk jwKwZ xpowg KkËZ pËg|

4. opËjwMy ÌKwóewxdk ÌmtwËk xgxdËtwM (Investment in the Shares of  Sister Companies)
ovšw I iÔløwtd
opËjwMy ÌKwóewxd Acydþp ÌKwóewxd ÌaËK xhdí| opËjwMy ÌKwóewxdk ÌmtwËk xgxdËtwMËK byNê Ìitwxb xgxdËtwM gËl MYø Kkw pt| opËjwMy ÌKwóewxdk ÌmtwËkk gwRwk iÔlø ¢ßt iÔËløk ËPËt Ki pËl eZdmyl iÔËløk Rdø hxgnøZ gøgþÿw ÌkËL ¢ßt iÔlø I gwRwk iÔlø ÌjxU Ki ÌoxUk xhx£ËZ Ìo†Ëlwk iÔlø xdcêwkY KkËZ pËg|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
Awt DewRêËdk DË¥Ëmø ÌmtwËkk xgxdËtwËMk ÌqË¢ xo¦wìæ GËqË¢I eÞËjwRø pËg| eZdmyl iÔËløk Rdø oÚÄ hxgnøZ gøgþpw jwKwZËjwMø Adøwdø oóex£ ÌaËK gwb Ìbtw pËg dw|

5. xdR gw ¢ßyZ ÌKwóewxdk ÌmtwËk xgxdËtwM
ovšw I iÔløwtd
AËdK oit ÌKwd ÌKwóewxd KxZet mZê owËeËq Zwk xdËRkB Ìmtwk gwRwk ÌaËK xKËd xdËZ ewËk| GUw iÖdwfw ARêd dt, gøgowxtK DË¥Ëmø Kkw pt, KwkY dMb ZpxgËlk bkKwk pËl ÌKwóewxd Gog Ìmtwk gwRwËk xgx¢ß KËk xbËg| ¢ßt iÔËløk xhx£ËZ Gog ÌmtwËkk iÔlø xdcêwkY Kkw pËg|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
Gog Ìmtwk gQËkk ÌmËn xgbøiwd gwRwk bwËik xhx£ËZ iÔløwtd Kkw pËg| jwKwZËjwMø Adøwdø oóex£k oËŠ ÌjwM KËk jwKwZ xdcêwkY KkËZ pËg|

6. xoxKDxkxUËZ xgxdËtwM
ovšw I iÔløwtd
xoxKDxkxU (FYe¢ gw xWËg—wk, g«, o—te¢ BZøwxb) pËâQ ÌKwd cwkK gw gwpËKk AwxaêK pwxZtwk| xoxKDxkxU BoÖøKwky I cwkËKk (Security Holder) iËcø Ìbdwbwk I ewIdwbwk oóeKê xdËbêm KËk| xoxKDxkxUk iÔlø gwgb xdxbêÄ pwËk cwkKËK oÖb eÞbwd KkËZ pt| FYMÞxpZw (xoxKDxkxU BoÖøKwky) xoxKDxkxUk xdxbêÄ Ìitwb ÌmËn oÖbop Gk iÔlø exkËmwËc eÞxZmÞÖZ awËK| gÚx¦ gw KixZËK xgËgPdwt cËk ¢ßt iÔËløk xhx£ËZ xoxKDxkxUk iÔlø xdcêwkY Kkw pt| jxb G†Ëlw gwRwËk xgxdit gw pþæwìæk Kkw pt ZwpËl AËeqwKÚZ xdiíZk iÔløxUËKB xgËgPdwt ckw pt| gwRwk iÔlø ¢ßt iÔËløk ËPËt Ki pËl hxgnøZ gøgþpw xgËgPdwt kwLw DxPZ|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
xoxKDxkxUk iÔlø Gk eÞKÚZ iÔËløk xhx£ËZ xdcêwkY Kkw DxPZ| oÖËbk owËa oóexKêZ gËl Bolwiy mxktwt xoxKDxkxUk gøgow xdxn¦| ZËg xoxKDxkxUk iwxlK AgmøB jwKwZËjwMø Adøwdø oóex£k oËŠ xoxKDxkxUk ¢ßt iÔlø ÌjwM KËk jwKwZ eÞbwd KkËgd| AxRêZ oÖb ioxRb xdiêwY gw K×kAwd mkyf iÖbÝY gøxZZ Adø ÌKwd RdxpZKk KwËR gøt KkËZ pËg| oÖËbk AËaêk GB gøt ÌaËK cwkËKk ÌKwd eÖkÆwk ewItwk oºwgdw dwB, KwkY G KwR AÐgc DewËt AxRêZ bwt ÌaËK iÖ£ß pItwk GKUw Dewt iw¢| Ìj AËaêk Dek jwKwZ eÞbwd Kkw pËg Zwk oËŠ oÖb jÖ£ß Kkw jwËg dw|

7. ÌUÝRwxk xgËl xgxdËtwM
ovšw I iÔløwtd
ÌKwd ÌKwd okKwk þpwdyt gwRwËk g« BoÖø KËk oÖËbk xgxdiËt FY MÞpd KËk| Gog ÌUÝRwxk g« I owcwkY gË«k iËcø ÌKwd ewaêKø dwB| ¢ßt iÖËløk owËa ¢ßËtk xbd ÌaËK AxZxk£ß eÞwx® ÌjwM KËk ÌUÝRwxk xgËlk iÔlø cwjê Kkw pt|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
BoÖøKÚZ iÔl iÔËløk xhx£ËZ ÌUÝRwxk xgËlk iÔlø cwjê Kkw pt| ÌUÝRwxk xgl ÌaËK oÖb AxRêZ pt gËl GB gøgow Ñgc dt| xoxKDxkxU I Adøwdø gÌ«k ÌqË¢ eÞËjwRø xo¦wìæ ÌUÝRwxk xgËlk ÌqË¢I eÞËjwRø|
ÌUÝRwxk xgËlk iwxlK AgmøB jwKwZËjwMø Adøwdø oóex£k oËŠ ÌUÝRwxk xgËlk ¢ßt iÔlø ÌjwM KËk jwKwZ eÞbwd KkËgd| AxRêZ oÖb ioxRb xdiêwY gw KÖkAwd mkyf iÖbÝY gøxZZ Adø ÌKwd RdxpZKk KwËR gøt KkËZ pËg| oÖËbk AËaêk GB gøt ÌaËK cwkËKk ÌKwd eÖkÆwk ewItwk oºwgdw dwB, KwkY G KwR AÐgc DewËt AxRêZ bwt ÌaËK iÖ£ß pItwk GKUw Dewt iw¢| Ìj AËaêk Dek jwKwZ eÞbwd Kkw pËg Zwk oËŠ GxU jÖ£ß Kkw jwËg dw|

8. Awt DewRêËdk Rdø hÔ-MÚp (Real Estate) oóex£ËZ xgxdËtwM
ovšw I iÔløwtd
xgxhdí ckËYk Rxi I bwlwdËKwVwt xgxdËtwM G ejêwthÔ£ß| Awt DewRêËdk DË¥ËmøB G†Ëlwk iwxlKwdw ARêd Kkw pt| xpowgxgšwËdk owcwkY dyxZ- ¢ßt iÔlø I gwRwk iÔËløk iËcø ÌjxU Ki Zwk xhx£ËZ iÔlø xdcêwkY Kkw pt|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
hÔxi I MÚp oóex£k ¢ßt iÔËløk Dek jwKwZ eÞËbt pt dw| G ÌaËK AxRêZ dyU Awt jwKwËZk AwIZwcyd Adøwdø AËaêk owËa ÌjwM Kkw pËg| AZ:ek ÌiwU AËaêk 2.5% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg|

9. gøgowxtK DË¥Ëmø hÔ-MÚp oóex£ËZ xgxdËtwM
ovšw I iÔløwtd
gøgowxtK DË¥Ëmø ¢ßt-xg¢ßt Kkw pt Gid og hÔ-MÚp oóex£ G ejêwthÔ£ß| xpowgxgšwËdk owcwkY dyxZ- ¢ßt iÔlø I gwRwk iÔËløk ÌjxU Ki ÌoxUk xhx£ËZB G†Ëlwk iÔlø cwjê Kkw pËg|
jwKwËZk bÚxÄËZ iÔløwtd I xo¦wìæ
gwRwk iÔËløk xhx£ËZB G†Ëlwk iÔlø cwjê Kkw pt Ggv jwKwËZk AwIZwcyd Adøwdø oóex£k owËa iÔlø ÌjwM KËk jwKwZ xdYêt KkËZ pËg|

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.