Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 
jwKwËZk oiowixtK xbKoiÔËpk Dek AdÖxÅZ PZ×aê xoËóewxRtwËi eÞb£ fZItw (gwpkwBËd AdÖxÅZ : mwItwl 17, xpRxk 1414/iwPê 29, 1994 Bv)

eÞai: jwKwZ eÞmwoËd xdËtwxRZËbk LwZ
1. GB LwZ glËZ jwKwZ AwËkwe I xgZkY, jwKwËZk xdtiwgxl eÞPwk, jwKwZ MÞpyZwËbk dwiop AËaêk iwxlKËbk eÞwx®ÈyKwke¢ (kxmb) eÞbwd, jwKwËZk Aaê þpwdwìæk, ovkqY Ggv jwKwËZk oiowixtK xbKoiÔËpk Dek AdÖxÅZ ZÚZyt xoËóewxRtwËik eÞai oÖewxkËm gxYêZ mZê I oyiwg¦Zw AdÖjwty jwKwËZk Aaê xgxdËtwËM Bolwiy okKwk Aagw ÈyKÚZ KZÚêeq KZêÚK xdËtwxRZ gw AdÖËiwxbZ KiêPwxkËbk gÖSwt| AwcÔxdK jwKwZ ovMVd I KxixU†Ëlw BolwËi gxYêZ eÞwPyd bwZgø eÞxZÅwd†ËlwkB AwcÖxdK kÕe| KwËRB Gog ovMVËdk KiêPwxkËbk jwKwZ eÞmwoËdk bwxtZñ ewlËdk mZêeÔkËYk ÌjwMøZw awKËZ pËg|

2. Gog KiêPwky ZwËbk Dek AwËkwxeZ bwxtZñ ewlËdk gøwewËk okKwk ÌaËK qiZw eÝw® pËgd|
xgËmnškw eÞËtwRdyt mZê xpowËg DËlöL KËkËQd Ìj, Gog KiêPwky AgmøB iÖoliwd, eÔkØn, ou Ggv jwKwËZk xdtiwgxlk oËŠ oÖexkxPZ pËgd| Gog mZê eÔkY KËkd dw Gid gøx£ßËbk Adøwdø KwËR opwtK xpowËg xdËtwM Kkw ÌjËZ ewËk|

3. Gog KiêPwky xdËtwMKwky KZêÚeq KZêÚK xdcêwxkZ ewxkmÝxiK ewËgd, ZËg GkÕe ewxkmÝxiK ÌKwd¢ßËiB ZwËbk oiebijêwbwk gøx£ßËbk ÌPËt AxcK pËg dw, GidxK Zwkw jxb Mxkg dw-I pd| oKl KiêPwxkk exkmÝxiK I eÞmwoxdK gøt jwKwËZk ÌiwU AËaêk GK-AÄiwvËmk (12.5%) Ìgxm pËg dw| G KwËR eÞËtwRËdk AxZxk£ß ÌlwK xdËtwM AdÖËiwbdËjwMø dt| jwKwËZk AaêËK Adøwdø jwKwZ LwËZ PwxlZ Kkwk Rdø AwvxmK gw oóeÔYê ÌgZd okKwxk ÌUÝRwxk ÌaËK eÞbwd KkËZ pËg| jwKwZ-KiêPwkykw ÌKwd DuÌKwP gw bwd MÞpd KkËZ ewkËg dw|

4. jwKwZ ovMVËdk eÞcwd Kwjêwlt†ËlwËK eÞËtwRdyt Awogwge¢, Axfo ok™wi I jìèewxZ okgkwp KkËZ pËg| GRdø okKwxk ÌUÝRwxk ÌaËK Aaê gkw¦ Kkw dw ÌMËl Aagw AdÖbwd ewItw dw ÌMËl, KiêPwkyËbk jwKwËZk Avm G KwËR gøgpwk Kkw jwËg| ZËg jwKwZ AwËkwe I xgZkËYk KwËR Gog Awogwge¢ I jìèewxZk eÞZøq gøgpwk awKËZ pËg|

5. jwKwZ KxixU†Ëlw ZwËbk xdËtwMKwky KZêÚeq KZêÚK exkPwxlZ I xdtxìèZ pËg| KwkY Awlöwpzk kwoÖl (owlöõwlöõwÉ AwlwBxp Itwowlöõwi) xdËRB jwKwZ KiêPwkyËbk xpowge¢ jwPwB KkËZd| AgËplw gw AegøgpwËkk Rdø jwKwËZk AËaêk qxZ pËl Gk Rdø jwKwZ KiêPwkyËK bwty Kkw pËg|

6. jwKwZbwZw I jwKwZMÞxpZwËbk owËa AwPkY KwËl jwKwZ KiêPwkykw Bolwiy dyxZËgwc I AwPkYxgxc §wkw PwxlZ pËgd| Zwkw ZwËbk eÞxZ Dbwk AwPkY KkËgd Ggv ZwËbk Rdø Awlöwpk KkØYw Kwidw KkËgd| Zwkw jwKwËZk xdtiwgxl, iÖoliwd oóeÞbwËtk Rdø jwKwËZk †kØZñ Ggv owiwxRK ovpxZ eÞxZÅwt Gk hÔxiKw eÞPwËk KËVwk exkmÝi KkËgd|


x§Zyt : AÐgc DewËt AxRêZ AËaêk Dek jwKwZ
1. Bolwiy mxktwt xdxn¦ ÌKwd xKQ×k ÈZñwRêdB AÐgc DewËt AxRêZ Aaê gËl MYø pt| iwbK bÝËgøk iZ qxZKk bÝgø, lÖU KËk ewItw Aaê, oÖb Aagw DuÌKwËPk iwcøËi eÞw® Aaê AÐgc DewRêd gËl xPxpßZ|

K) jxb ÌKwd gøx£ß AÐgc DewËt ÌKwd Aaê DewRêd KËk, ZwpËl Zwk DxPZ jZ byNê oitB Zw Zwk bLËl awK×K dw ÌKd, Gk eÞKÚZ iwxlKËK Aagw Zwk D£kwxcKwkyËK Zw ÌfkZ Ìbtw| eÞKÚZ iwxlËKk o¬wd ÌKwd¢ßËiB ewItw dw ÌMËl H Aaê eÞKÚZ iwxlËKk eËq ÌKwd RdxpZKk KwËR bwd KËk Ìbtw DxPZ|

L) jxb ÌKwd gøx£ß xdxn¦ ÌKwd KwËRk ewxkmÝxiK xpowËg Aaê ewt, Zwk DxPZ H Aaê ÌKwd RdxpZKk KwËR gøt Kkw| H Aaê ÌKwd¢ßËiB Aaê eÞbwdKwkyËK ÌfkZ Ìbtw jwËg dw|

M) oÖby KwkgwËkk iZ AÐgc KwËR xl® gøx£ßk KwQ ÌaËK eÞw® AÐgc Aaê Gk eÞKÚZ iwxlKËK ÌfkZ Ìbtw jwËg dw| GkÕe Aaê RdxpZKk KwËR gøt KkËZ pËg|

N) AÐgc DewËt eÞw® oóex£ Gk eÞKÚZ iwxlKËK ÌfkZ Ìbtw oºg dw pËl Gk gbËl oiexkiwY Aaê ÌfkZ xbËZ pËg| Gk eÞKÚZ iwxlK Rwdw oºg dw pËl H Aaê eÞKÚZ iwxlËKk eËq RdxpZKk KwËR gøt KkËZ pËg|

2. AÐgc DewËt eÞw® AËaêk Dek jwKwZ cwjê pËg dw| GkÕe Aaê ÌfkZ xbËZ pËg |

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.