Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 

KwtËkwk Bolwiy MËgnYw GKwËWxi eÞb£ fZItw

Bolwiy MËgnYw GKwËWxik x§Zyt oËiôlËd jwKwZ oóeËKê xdËiíw£ß xo¦wìæ MÙxpZ pt -

eÞaiZ: kwÄÝ KZêÙK cwjêKÚZ Kk eÞbwd jwKwZ eÞbwËdk xgKùe dt„

x§ZytZ: cwZg iÖbÝw, gøwvKËdwU, dMb Aaê Ggv gøgowxtK eËYøk iÔlø ÈËYêk iÔËløk xhx£ËZ xpowg Kkw pËg„ jxb Gk ÌKwdUw xdowg (20 xioKwl ÈYê) oyiwt Ìe#^ËQ ZwpËl jwKwZ cwjê pËg„ AwxaêK xgËmnš KZêÙK ÈËYêk iÔlø xpowËgk KwR oóedí pËg„

ZÚZytZ: xgxdËtwMKÚZ Aaê oóeËKê exg¢ KÖkAwËd ÌKwd AwtwZ Ggv kwoÖËlk (owlöwlöwpÖ AwlwBxp Itwowlöwi) ÌKwd pwxbo dw awKwt, jwKwZ xdËiíw£ß DewËt xpowg Kkw pËg :

1) bwlwdËKwVw, KwkLwdw, RwpwR, DËrwRwpwR BZøwxbk Dek jwKwZ cwjê pËg dw„ xKìç G†Ëlw ÌaËK AxRêZ xdU lwh xdowg ejêwËt Ìe#^QËl Ggv KwkI iwxlKwdwt awKw Agþÿwt GK gQk AxZgwxpZ pËl jwKwZ cwjê pËg„

2) G†Ëlw ÌaËK xdU lwh xdowg ejêwËt dw Ìe#^QËl Ggv iwxlËKk Adø Aaê awKËl GËbk DhËtk ÌjwMfËlk Dek jwKwZ cwjê pËg jxb Zw xdowg ejêwËt Ìe#^ËQ Ggv iwxlËKk bLËl GK gQk awËK„

3) xdU lwËhk Dek 2·5% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„

4) jxb gpÖ ovLøK AvmybwËkk oiìðËt GKxU ÌKwóewxd eÞxZxÅZ pt ZwpËl ÌKwóewxdk ÌiwU iÖdwfwk ÌqË¢ G xgxc eÞËtwM pËg dw„ eÞËZøK Avmybwk Zwk xdR AvËmk iÖdwfwk Dek jwKwZ eÞbwd KkËg„

PZÖaêZ: eÞw® gtÆ Ggv AeÞw® gtÆ Dht ckËYk ÌlwËKk Dek GKBhwËg jwKwZ cwjê pËg„ ZËg AeÞw® gtÆËbk eËq ZwËbk AxhhwgKMY jwKwZ eÞbwd KkËgd„

eéiZ: Bolwiy Ëbm†ËlwËZ owiwxRK ovpxZ eÞxZÅwk AdøZi Dewt pl jwKwZ„ oZø ciê BolwËik Ìi#xlK xbKoiÔp I eÞKÚZ Agþpw eÞKwm Kkwk RdøB Bpw Kkw pt„ bLlbwËkk Kgl ÌaËK Bolwxi kwËÄÝk hÔxi iÖ£ß Kkwk Rdø jwKwËZk Aaê gøt Kkw jwt„

nÄZ: eÞËZøK Ìbm jwKwZ AwËkwe I xgZkËYk ÌqË¢ xdRÈ exkËgm I exkxþpxZ §wkw exkPwxlZ pËg„

o®iZ: bwd oóeËKê oËiôlËd xdËiíw£ß xgnt ZÖËl ckw pt -

K) Bolwi Zwk AdÖowxkMYËK AwÁwpk eËa Aaê gøt KkËZ Awpgwd RwxdËtËQ Ggv KÚeËYk iZ AwPkY KkËZ xdËnc KËkËQ„

L) Bolwi Zwk AdÖowxkËbk eÞËtwRd Qwrw bwd PwBËZ gw bwd MÞpd KkËZ xdËnc KËkËQ„

M) Bolwi A-iÖoxliËbk eÞxZ eqewZpyd AwPkY KkËZ Ggv eÞËtwRËd owpwjø KkËZ Ggv iÖoxli oóeÞbwËtk eÞxZxU gøx£ßk jZí xdËZ Awpgwd RwxdËtËQ„


 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.