Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 
i~wt Bolwxi RÖxkoeÞØËWëo GKwËWxi KZÚêK BoÖøKÚZ xWx¢ß (xgmð Bolwxi lyM)

eÞai xWx¢ß : GKwbm Ìood
bwlwdËKwVwk hwrwk Dek jwKwZ :
xgmð Bolwxi lyËMk Bolwxi RÖxkoeÞØËWëo GKwËWxik i~wt AdÖxÅZ GKwbm ÌooËd bwlwdËKwVwk hwrwk Dek jwKwZ eÞbwËdk gøwewËk AwËlwPdw AdÖxÅZ pt, ovLøwMxkËÅk iZwiËZk xhx£ËZ xdËiíw£ß xo¦wìæ MÚxpZ pt -

1. AwgwoËdk Rdø xdxiêZ bwlwdËKwVwk iÔlø Aagw Dpwk hwrwk Dek jwKwZ cwjê pËg dw|

2. gøgowxtK DË¥Ëmø ÌKdw bwlwdËKwVwk iÔËløk Dek jwKwZ cwjê pËg Ggv bwlwËdk iÔlø Gk ¢ßËtk GK gQk ek xpowg KkËZ pËg|

3. ÂcÖ hwrw Ìbtwk DË¥Ëmø xdxiêZ bwlwËdk hwrwk Dek jwKwZ cwjê pËg|

4. hwrw Ìbtw bwlwd ÌaËK hwrw eÞwx®k GK gQk ek iwxlKËK jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg|

5. bwlwd ÌaËK eÞw® hwrwk Dek Aagw bwlwËdk iÔËløk Dek (jxb bwlwdxU gøgowxtK DË¥Ëmø ÌKdw pt) 2.5% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg|


PZ×aê xWx¢ß : AÄi Ìood
ewxKþæwËd jwKwZ AwËkwe I xgZkY:
i~wt AdÖxÅZ AÄi ÌooËd Bolwxi RÖxkoeÞØËWëo GKwËWxi ÌR¥wþp ewxKþæwd bÔZwgwo KZÚêK D¤wxeZ jwKwZ xgZkY eÞovËM AwËlwPdw AdÖxÅZ pt| eÞmíUw xQl jwKwZ xgZkËYk LwZ xdËt Ggv K×kAwËd DËlöxLZ “Awlöwpk eËa” m²†Ëlw §wkw xK ÂcÖ iÖRwxpxbdËbk gÖSwt, dw xK RdxpZKk ogkKi KwR Ìjid dwMxkK oÖËjwM oÖxgcwt opwtZw, ioxRb I ÌoZ× xdiêwY, ciêyt xmqwk xgþæwk, Bolwiy ximdwky þpwed BZøwxbËK gÖSwt|

G xgnËt xgmb ejêwËlwPdwk ek “Awlöwpk eËa” m²†Ëlwk bÖ’ckËYk gøwLøw ewItw jwt :

1. xgšRdËbk AxcKwvmB iËd KËkd Ìj “Awlöõwpk eËa” §wkw ÂcÖ iÖRwxpxbdËbk gÖSwt|

2. xgšRdËbk ÌKD ÌKD Gk §wkw og ckËYk RdxpZKk KwR Ìjid ioxRb, orK, ÌoZ× I iwbÝwow xdiêwY, owixkK DeKkY ÑZky, Bolwiy ximdwky þpweËdk iwcøËi ciêyt xmqwk xgþæwk Ggv iÖoliwdËbk KløwËYk Rdø Ìj ÌKwd RdËogwiÔlK KwRËK gÖSwt|

Dht eËqk g£ßgø ejêwËlwPdwk ek GKwËWxi xdËiíw£ß xo¦wìæ MÞpY KËk -
K) iÖoxli xgšRdËbk AËdËKB x§Zyt iZxU oiaêd KËkd Ggv K×kAwËdk Adø GKxU AwtwËZ Gk oiaêd ewItw jwt, “jwkw ZwËbk oóeb Awlöwpk eËa gøt KËkd Ggv Jbwjê xbËt xdËRËbk Adø og oóeb I bwd iwdÖËnk AxdÄ ÌkwËc eÞËtwM KËkd, Awlöwpk eÖkÆwk ZwËbk oËŠB awKËg, ÌKwd ht, bÖ:L gw ÌmwK ZwËbk þemê KkËZ ewkËg dw ”| AwgÖ bwDb gxYêZ GKxU pwxbËoI Gk DËlöL ewItw jwt| GKRd owpwgy jÖ¦KwËl (Awlöwpk eËa) Prwk Rdø GKUw DUdy bwd KkËld| Zwk þèy pRñ ewld KkËZ PwBËl Awlöwpk kwoÖl (owlöwlöwÉ AwlwBxp Itwowlöwi) ZwËK glËld, Z×xi GxUËK Prwk KwËR gøgpwk Kk| KwkY pRñI Awlöwpk eËak KwR|

L) BolwËik eÞPwk I eÞowk xRpwËbk DË¥Ëmø pËl Bolwxi ximdwky þpwed Ggv ciêyt xmqwk xgþæwk Bolwi eÞowËkk Dewt gËl MYø pËg Aaêwu GUwËKI GK ckËYk xRpwb gËl iËd Kkw pËg| Awlöwpk kwoÖl (owlöwlöwÉ AwlwBxp Itwowlöwi) gËlËQd : ‘ÌZwiwËbk Aaê, id I Kaw §wkw gÉ-CmðkgwbyËbk eÞxZËkwc Kk ’|

M) jZxbd ejêìæ Axgmðwoy, dwxþæK, BÉxb I xLÝýUwdkw BolwËik xgkØ˦ jÖ¦ PwxlËt jwËg Ggv AËaêk oiaêd ewËg ZZxbd iÖoliwdkwI GKB ckËYk gøgþÿw xbËt ZwËbk ÌiwKwxglw KkËg|

N) Ìj oKl ÌbËm okKwky AaêwtY I oiaêd QwrwB jZxbd ejêìæ Bolwxi ximd†Ëlwk (ciê eÞPwËkk) KwR awKËg, ZZxbd ximd†Ëlwk Kwjê¢ßi xRpwb gËl MYø pËg| GKwËWxik ogêoóiZ xo¦wìæ : Bolwxi ximdwxkk (ciê eÞPwËkk) Awpgwd I Gk exkeÔkK KwR “Awlöwpk eËa” gËl MYø pËg|

 

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.