Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 

BolwxiK xfKpz GKwËWiy, hwkZ Gk nÅ ÌoxidwËk eÞb£ fZItwoiÔp

xWËo¹k 31, 1993 - 3 RwdÖtwky 1994   þÿwd : Iikwgwb

BolwxiK xfKpz GKwËWiyk 6Å Ìoxidwk xWËo¹k 31, 1993 ËaËK 3 RwdÖtwky 1994 hwkËZk IikwgwËb (xRlw-D£k AwkKU, Zwxildwr×) AdÖxÅZ pt„ Rwxitw bwk-Do-owlwi, Iikwgwb G ÌoxidwËkk AwËtwRd KËkd„ KwKw owBtyb Diky GLwdKwk ÌoË¢ßUwky„ oKl iwjpwghÖ£ß mynêþÿwdyt mÛ˦t AwËli, gÖx¦Rygy I AaêdyxZxgbop oiMÞ hwkZgËnêk xgxhdí Aél ÌaËK bÖB mZwxcK AvmMÞpYKwky GB ÌoxidwËk ÌjwM Ìbd„ Wƒk iÖpóib pwxgg xgd Awl-ËLwRwpz, ÌoË¢ßUwky, BolwxiK xfKpz GKwËWiy, ÌR¥w, Ìo#xb Awkg Ggv gwvlwËbm ÌaËK iÖfZy AwgbÖk kpiwd AwixìèZ AxZxa xpowËg ÌoxidwËk ÌjwMbwd KËkd„

ËoxidwËk ”Dmk I LwkwR” xgnÌt AwËlwxPZ pt„ xgmbhwËg Ggv P×l-ËPkw AwËlwPdwk ek AwËlwPKMY xdiíxlxLZ xo¦wËìæ DedyZ pt :-

Dmk

Bolwiy mkytwt KÚxnR Duedí foËlk Dek Mkyg I gxéZËbk AxcKwËkk xdËbêm kËtËQ jw ’jwKwZ’ Gk iwcøËi xdxúPZ Kkw pËtËQ„ GB fkj bwdËK ’Dmk’(jwKwZ) dwËi AxhxpZ Kkw pt„ xgmb AwËlwPdwk ek Bolwiy xPìæwxgbMY xddô ÌmÛYyhÖ£ß hÔxiËK exg¢ K×kAwd I oÖdíwpk xdËbêmiËZ Ggv oÖbyNêKwl ÌaËK Gk gwþæg Agþÿwk ÌeÞxqËZ ÌmÛYy xgdøwo KËkd:

Dmk ÌmÛYyh hÔxi pl :

1. H oKl hÔxi jwk iwxlKMY iÖoxli mwoKkw H oKl Aél xgRËtk eÔgê ÌaËKB ËþñâQwt Bolwi MÞpY KËkd„

2. H oKl hÔxi, jw iÖoxli mwoKMY H og Aél xgRËtk ek iÖoliwdËbk iËcø xgZkY  KËkd„

3. iÖoxli mwoK KZêÙK iÖoliwdËbkËK Ìj og hÔxi RwtMyk xpowËg bwd KËkd„

4. Awkg De§yËe AgxþÿZ oKl hÔxi jw BolwËik eÞai jÖËM mkytwp mwoËdk AwIZwhÖ£ß Dmky hÔxi„

5. gwohÔxik RxiËK KÚxn hÔxiËZ kÕewìæk Kkw pËl jxb Zwk ovlMí Dmky hÔxi awËK„

6. iÖoxli ÌbËm iÖoxli KZêÙK exZZ RxiËK KÚxn hÔxiËZ kÕewìæk Kkw pËl jxb Zwk ovlMí Dmky Rxi awËK„

xdËiíw£ß ckËdk hÔxi LwkwR (hÔxiKk) ÌmÛYyhÖ£ß hÔxi :

1. iÖoxli AxcKÚZ AéËl þÿwdyt AiÖoxliËbk bLËl kwLw hÔxi„

2. A-iÖoxli RdËMwxÅ AcøÖxnZ AéËlk hÔxi jw iÖoxli mwoKËbk owËa P×x£ßk mËZê  ZwËbk iwxlKwdwt døþæ Kkw AwËQ„

3. iÖoxliËbk H oKl hÔxi jwpw A-iÖoxliËbk AcyËd PËl jwt Ggv ekgZêyËZ iÖoxli eÞRwËbk AcyËd ÌfkZ AwËo„

4. iÖoxli mwoK KZêÙK A-iÖoxliËK RwtMyk xpowËg Ìbtw hÔxi„

Bolwiy mkytwp AdÖjwty gÙp£k AËaê iÖoliwdËbk Acydþÿ oKl hÔxiB Dmky ÌmÛYyhÖ£ß hÔxi Ggv A-iÖoxliÌbk Acydþÿ hÔxi LwkwRy (KkhÖ£ß) ÌmÛYyhÖ£ß hÔxi„ jwËpwK, ÌjËpZ× Dmk (jwKwZ) GK eÞKwk BgwbZ jw Aexkpwjê, ZwB iÖoxli xdxgêËmËn ZwËbk Acydþÿ oKl KÚxn hÔxiB iÔlZ: Dmky ÌmÛYyhÖ£ß gËl xgËgxPZ pËg„ KwkY Dmky hÔxi xgËgPdw kb gw gwxZl Kkw pËl GB BgwbZ ewld gwxZl KkwkB obÙm„ KwËRB K×kAwd I oÖdíwpzt jxb ÌKwd hÔxiËK Dmk gxphêÔZ kwLwk  ÌKwd exkÆwk xdËbêmdw dw awËK, iÖoxliËbk iwxlKwdwcyd oKk hÔxiB ’DmkyhÔxi’  ÌmÛYyhÖ£ß xgËgPdw Kkw oiyPyd pËg„

Dmky gøgþÿwk gøwewËk ogêoóiZ AxhiZ Ggv mkytwpz AdÖjwty hwkZyt kwRÐdxZK KwVwËiwk AcyËd hwkËZk hÔxik Agþÿw xgËgPdw KËk Ìoxidwk xdËiíw£ß xo¦wËìæ DedyZ pt :

1. GUw cwkYw xVK dt Ìj, iÖoxliËbk Acyd oKl hwkZyt hÔxi, dw ’Dmkyh֣ߒ dZ×gw ’LwkwRh֣ߒ„

2.ogêoóiZhwËg xdËiíw£ß eÞKwËkk hwkZyt hÔxi Dmky ÌmÛYyh hÔxi :
K) iÖoxli mwoK KZêÙK iÖoliwdËbkËK Ìbtw hÔxi jwpw cwkwgwxpKhwËg iÖoxliËbk AcyËd AwËQ„

L) H oKl AéËlk iÖoliwdËbk hÔxi Ìj oKl AéËl iÖoxli mwod eÞxZÅwk eÔËgêB Zwkw ÌþñâQwt Bolwi MÞpY KËk„

M)) Ìj oKl hÔxi byNêKwl cËk iÖoliwdËbk AcyËd AwËQ Ggv Gk ÌKwd HxZpwxoK eÞiwY ewItw jwt dw Ìj H†xl KLdI LwkwRhÖ£ß hÔxi xQl„

N) H oKl AwgwbËjwMø gw exZZ hÔxi jw hwkZ okKwk KZêÙK iÖoliwdËbkÌK Ìbtw pËtËQ„ Agmø ÌKD ÌKD Gog hÔxiËK LwkwR ÌmÛYyhÖ£ß hÔxi glwk eqewZy„

3. A-iÖoxli okKwk gw A-iÖoxli gøx£ßk KwQ ÌaËK iÖoliwdËbk AcyËd Awow hÔxik gøwewËk xhdí xhdí AxhiZ Ìbtw pt„ ÌoxidwËk AvmMÞpYKwky ÌKp ÌKp iËd KËkd hÔxik iwxlKwdwk iÔl oÔ¢ xgËgPdw dw KËk iÖoliwdËbk iwxlKwdwcyd oKl hwkZyt hÔxiB Dmk ÌmÛYyhÔ£ß, eqwìæËk AvmMÞpYKwkyËbk ÌKD ÌKD iËd KËkd  H oKl hÔxi AgmøB LwkwR ÌmÛYyh֣߄

jwËpwK, owcwkYhwËg Ggv gÙp£k oZKêZwk oxpZ Ìoxidwk oóiZ pt Ìj, oKl eÞKwk hÔxiB Dmky ÌmÛYyh֣߄

LwkwR eÞbwËdk e¦xZ Ggv okKwËkk KËkk owËa Gk oiìñt

1. ÌoxidwËk AvmMÞpYKwky ËKD ËKD G iZ ÌewnY KËkd Ìj, okKwkËK hÖxi-Kk eÞbwd Kkw pËl LwkwR eÛbwÌdk gwcøgwcKZw Awk awËK dw„ Awgwk  ËKD ËKD iZ Ìbd, Ìj ÌKwd Agþÿwt hwkËZk iËcø AgxþpZ LwkwRhÖ£ß hÔxik ÌqË¢ LwkwR eÛbwd gwcøZwiÔlK„ Zwkw iËd KËkd okKwkËK hÔxi-Kk eÞbwd KkËlB hÔxi iwxlKËK LwkwR eÛbwÌdk gwcøgwcKZw ÌaËK AgøwpxZ  Ìbtw jwËg dw„ GKRd iÖoliwd hÔxi-iwxlËKk DuewxbZ foËlk xdcêwxkZ  Avm Awlwbw KËk kwLw Ggv Zw LwkwR gwgb xdËbêxmZ LwËZ gøt Kkw DxPZ„ Agmø Adøwdøkw AxhiZ Ìbd Ìj, xdcêwxkZ LwkwR ÌaËK eÞb£ hÔxi-Kk gwb xbËt AgxmÄ Avm LwkwR xpowËg eÞbwd Kkw DxPZ„


2. ÌoxidwËk eÞmí DËV hwkZyt LwkwRy hÔxik ÌqË¢ xK ‘LwkwR-B-iÖKwxoiw’ (hÔxik exkiwËek Dek cwjê hÔxiKk jwpw foËlk kKi AdÖjwty xd¦êwxkZ pt, Ìjid mnøbwdw gw ZÖlwPwËnk iwV, Zxk-ZkKwky PwËnk Rxi, ÌLRÖk gw AwOÖk gwMwd BZøwxb),  dw xK ‘LwkwR-B-iÖtwŒf’ (hÔxik exkiwËek Dek cwjê owcwkY hÔxiKk) eÞËjwRø pËg„ G gøwewËk KËtKRd AvmMÞpYKwky og kKi LwkwRyhÔxik ÌqË¢B LwkwR-B-iÖKwxoiwk eÞËtwM oÖxgcwRdK gËl iZ Ìbd„ xKìç  AvmMÞpYKwkyÌbk jwkw og ÌqË¢B Axhdí LwkwR eÞËtwËMk gwcøgwcKZwk xgeËq xQËld, Zwkw iZ Ìbd Ìj, HxZpwxoKhwËg iÖoliwdËbk xgRËtk ek Ìj hwËg H og AéËlk hÔxik Dek LwkwR cwjê pËtxQl (Ìjid- LwkwR-B-iÖKwxoi †RkwU I kwReÖZdwt cwjê pËtxQl) Ìo og þÿwËd eÞwaxiKhwËg cwjêKÚZ e¦xZËZ GKB exkiwËY LwkwR eÞbwd KkËZ pËg, Awk Adø oKl hÔxik ÌqË¢ LwkwR-B-iÖtwŒf cwjêø pËg„

3. jwkw oKl ÌqË¢ GKB LwkwR e¦xZk eËq xQËld Zwkw ZwIjyf-B-Dikyk xhx£ËZ
Ggv ZbdÖjwty eÞxZ Rwkyg (1 Rwkyg =484 gMêMR, 10Rwkyg =1 GKk) hÔxi GK Ìk#eø xbkpwi (oiwd 3 iwow Ìk#eø gw oiZ×lø) Ggv GK ‘ow’ (xZd ÌKxR 325 MÞwi) pwËk Ìo oKl LwkwRy hÔxiËZ owcwkY fol DuewxbZ pt Ìjid- mnøbwdw, Z×lw BZøwxbk ÌqË¢ LwkwR cwjê Kkwk iZ Ìbd„ Zxk-ZkKwky Duedí LwkwRy hÔxik ÌqË¢  eÞxZ RwkyËg 5 Ìk#eø xbkpwi (eÞPxlZ iÖbÛwt  oiexkiwY Aaê) Ggv LwkwRhÖ£ß AwŠÖk I ÌLRÖk gwMwËdk ÌqË¢ eÞxZ RwkyËg 10 Ìk#eø xbkpwi gw eÞPxlZ iÖbÛwt  oiexkiwY Aaê LwkwR cwjê Kkwk eËq Z^wkw iZ Ìbd„

Dmky hÔxiËZ DuewxbZ fol, gÙq I mwK-o±yk jwKwZ (Dmk) xd¦wêkY

dMb Aaê I gøgowxtK iwlwiwËlk jwKwËZk iZ hÔxiËZ DuewxbZ bÛËgøk Dek Dmk(jwKwZ) eÞbwdI gwcøZwiÔlK„ exg¢ K×kAwËd iÖoliwdËbkËK ZwËbk eÞKÚZ I pwlwl DewRêËdk Dek Ggv hÔxi ÌaËK Duedí foËlk Dek jwKwZ eÞbwËdk xdËbêm ÌbItw AwËQ- “Ëp iÖxidMY, ÌZwikw jwpw DewRêd Kk Ggv Awxi jwpw hÔxi pBËZ ÌZwiwËbk Rdø Duewbd Kxktw ÌbB ZdôËcø jwpw DuKÚÄ Zwpw gøt Kk” (2-267)
hÔxi ÌaËK Duedí og xKQÖk Dek Dmk (jwKwZ) eÞËjwRø pËg, dw  xKQ× xKQ× AgøwpxZ ewËg, G gøewËk K×kAwd I pwxbËo DËlöxLZ xdËbêm Ggv ÌoxidwËk AvmMÞpYKwkyMY KZêÙK DeþÿwxeZ bxll-e¢ xgËgPdw KËk xdËdôw£ß xo¦wËìæ DedyZ pt :-

1. xgx¢ßk DË¥Ëmø Awgwby hÔxi ÌaËK Duedí Nwo, gÙq op oKl xKQ×k Dek Dmk(jwKwZ) eÞËjwRø pËg„ AZGg hÔxiËZ Duedí moø, fliÖl Ggv f×Ëlk Dek Dmk eÞËjwRø pËg„ ZËg eÞwKÚxZKhwËg RËdô Gid og Nwo I gdR gÙq jw gøgowk DË¥Ëmø Duewbd Kkw pt dw, Zwk Dek Dmk eÞËjwRø pËg dw„

2. Dmky hÔxiËZ Duedí flpyd gÙq, Ròwlwdy KwV, Awogwge¢ I MÙp-xdiêwËY gøgpÕZ gÙq Ìjid owdÖgwk, mymwi,ow†d, mwLÖ BZøwxb jw xgx¢ßk Rdø DuewxbZ, Zw AwlwbwhwËg awKËg Ggv  Gog gÙq jLd KwUw pËg, Zw jZ byNê oit eËkB KwUw ËpwK dw ÌKd, ZLdB G†Ëlwk Dek dMËb gw bÛËgø Dmk eÞËjwRø pËg „

3. Dmky hÔxiËZ Duedí mwK-m±yk Dek Dmk eÞËjwRø pËg „ ZËg NËkk AwxŠdw gw PwkewËmk exZZ hÔxi gw gwkwëbw I QwËb Duedí mwK-ogRy  DmËkk AwIZwhÖ£ß pËg dw „

BRwkwKÚZ hÔxiËZ DuewxbZ bÛËgøk Dmk (jwKwZ)

1. hÔxik iwxlK I BRwkwMÞpyZw DhËtB jxb iÖoliwd pt, ÌoËqË¢ DhtËKB DuewxbZ foËlk eÞw® AvËmk Dek Dmk (jwKwZ) eÞbwd KkËZ pËg„

2. jxb hÔxik iwxlK iÖoliwd pt Ggv BRwkwMÞpyZw AiÖoxli pt , ÌoËqË¢ iÖoxli hÔ-iwxlKËK Zwk AvËmk eÞw® oóeÔYê foËlk Dek Dmk (jwKwZ) eÞbwd KkËZ pËg„

xdowg xdcêwkËYk Rdø gøt KZêY

AwcÖxdK Pwn e¦xZËZ Lwiwk I KÚxnKwR AxZxk£ß gøtgÉl pItwt Dmk xdcêwkËYk (xdowg) ËqË¢ xKQ× oËëbp oÙxÄ ÌbLw Ìbt„ nÅ ÌoxidwËk GgøwewËk  xdËiíw£ß xo¦wìæ ËbItw pt :

1. AwcÖxdK e¦xZËZ PwnwgwËbk ÌqË¢ AxZxk£ß gøt Ìjid, owk I KyUdwmK BZøwxbk gøgpwk gwgb LkËPk exkiwY ÌiwU eÞw® Duedí fol ÌaËK gwb jwËg dw„

2. Biwi AwgÖ pwxdfw I Adøwdø iÖoxli AwBd xdYêwtK gw xdcêwkKMËYk iËZ, owixMÞKhwËg exg¢ K×kAwËdk KZK†xl AwtwZ Ggv kwoÖËlk (ow:) oÖdíwpz AdÖjwty KÚxnR Duedí bÛËgøk Dek Dmk eÞbwËdk ÌqË¢ xdowg xd¦wkËYk ÌKwd iweKwxV xQl dw„ DuewxbZ foËlk exkiwY jwB ÌpwK dw ÌKd, oKl eÞKwk KÚxnR Duedí bÛËgøkB Dmk eÞbwd KkËZ pËg„ jw’ËpwK Biwi AwgÖ BDoÖf, Biwi iÖpwóib I AxcKwvm Bolwiy xPìæwxgbMY kwoÖËlk (ow:) gxdêZ pwxboxU oiaêd KËkd-“ew^P ItwoËKk Ki exkiwY jwKwËZk (Dmk) Rdø MYø Kkw pt dw”(ew^P ItwoK oiwd 653 xKËlwMÞwi)„ GUwI oóiZ pt Ìj ogêËqË¢ Dmk cwjê pËl þñùe Rxik iwxlK Aagw eÞwKÚxZK bÖËjwêËM jwËbk fol qxZMÞþæ pËtËQ ZwËbk Rdø GUw LÖgB KÄKk pËg„ AZGg, ÌoxidwËk  Biwi AwgÖ BDoÖf I Biwi iÖpwóib Ggv Adøwdø Bolwiy xPìæwxgbËbk gøwLøw AdÖjwty GB xo¦wìæ MÞpY Kkw pt Ìj, DuewxbZ fol ew^P ItwoK (653 xKËlwMÞwi) Gk Ki pËl, þñùe Rxik iwxlK Dmk eÞbwd dw KËkB oóeÔYê fol xdËR ÌhwM KkËZ ewkËgd„ KËtKRd AvmMÞpYKwky GUwI iZ Ìbd Ìj, GUw ÌKgl iw¢ ÌoB ÌqË¢ MÞpYËjwMø, jxb xdowËgk Ki exkiwY D£ß fol Qwrw H gøx£ßk RyxgKw xdgêwËpk Awk ÌKwd Dewt dw awËK„

iwQ, iwLdw, Ìkmi BZøwxbk Dek Dmk eÞoËŠ

nÅ ÌoxidwËk xgËmn ckËYk xKQ× foËlk Dek Dmk (jwKwZ) cwjê Kkwk gøwewËk  xdËiíw£ß xo¦wìæ Ëdtw pt :
1. ewxdËZ Awgwb pt Ìjid ewxdfl, iwLdw BZøwxb hÔxi ÌaËK Duedí GK eÞKwk Dx¨bRwZ fol„ AZGg, G†Ëlwk Dek Dmk (jwKwZ) cwjê pËg„
2. gwxYxRøK xhx£ËZ iuoø eÞRdd Kkw pËl G†Ëlw hÔxi ÌaËK Duedí gËl xgËgxPZ dw pËt  gwxYxRøK oóeb xpowËg ÌmÛYyhÖ£ß pËg„ AZGg, G†Ëlwk Dek Dmk pËg dw, gwxYxRøK eËYøk iZB jwKwZ cwjê pËg„
3. Ìkmi AwpkËYk Rdø Z×^Z MwQ Pwn Kkw pËl, ZÖ^Z MwËQk Ìj ewZw ÌkmiËewKw hqY KËk Zwk Dek Dmk eÞËjwRø pËg gËl ÌoxidwËk iZ Ìbt„ xKQ× xKQ× AvmMÞpYKwky iËd KËkd Ìj, Z×^Z MwËQk ewZwk Dek Dmk eÞËjwRø dt gkv eÞw® ÌkmËik DekB gwxYxRøK eËYøk pwËk jwKwZ cwjê pËg„

gwryNËkk AwxŠdw, Qwb I ovlMí hÔxi I ItwKfzKÚZ hÔxiËZ DuewxbZ fol I mwK-ogRyk Dek Dmk

ÌoxidwËk Dmk cwjê pItwk  gøwewËk  xdËdôw£ß xo¦wìæ ËbItw pt :
1. DmkyhÖ£ß hÔxiËZ DuewxbZ bÛËgøk ÌqË¢ Dmk cwjêø pt, xKìç Ìj og hÔxiËZ gwry-Nk xdxiêZ pt, Ìo og hÔxi Dmky dt gw LwkwRyI dt, GBRdø Nk-gwryk AwxŠdwt, QwËbk Dek Ggv Nkgwry ovlMí PwkewËmk exZZ hÔxiËZ DuewxbZ fl I mwK-ogRyk Dek Dmk eÞËjwRø pËg dw„
2. Dmk eÞbwËdk ÌqË¢ GUw RkØky dt Ìj, ÌKwd GKRdËK hÔxik eÞKÚZ iwxlK pËZ pËg„
hÔxiËZ ÌKwd gøx£ßk iwxlKwdw dw awKËlI Dmk cwjê pËg„ ZwQwrw Dmk cwjê pt DuewxbZ foËlk Dek, hÔxik Dek dt„ AZGg, ItwKfKÚZ hÔxi ËaËK DuewxbZ foËlk Dek jwKwZ cwjê pËg, pDK Zw owcwkY ItwKf xKvgw oìæwdwxbk xdxiË£ ItwKf„

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.