Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 
ËR¥wt (Bolwxi oËóild ovþpw) AdÖxÅZ Bolwxi RÖxkoeÞØËWëo GKwËWxi KZÚêK eÞb£ fZItwoiÔp


FËYk Dek jwKwZ (xWx¢ß dv-1, Ìood-1)
“FËYk Dek jwKwZ” xgnËt eÞþçZKÚZ xgxhdí MËgnYwe¢ Rxke I ejêwËlwPdwk ek GKwËWxi xdËiíw£ß xo¦wËìæ Ìe^#ËQ :
1. G xgnËt exg¢ K×kAwËdk ÌKwd AwtwZ xKvgw kwoÖËlk (owlöwlöwÉ AwlwBxp Itwowlöwi) ÌKwd pwxbo dwB|

2. owpwgyMY Ggv ZwËbk AdÖowkyMY FËYk Dek jwKwZ eÞbwËdk gøwewËk xhdí xhdí iZ ÌewnY KËkd|

3. G KwkËY RÖxkMY GKB xgnËt xhdí xhdí iZ ÌewnY KËkd|

4. Gog iZewaêKø eÞb£ FY Awbwt pËg xK, pËg dw Ìo gøwewËk xdxúPZ dw pËt Zwk Dek jwKwZ cwjê KkËYk xgZxKêZ xgnËtk Dek eÞxZxÅZ| G gøwewËk bÖ’xU iZ lqø Kkw jwt -
eÞaiZ : jxb FYMÞxpZw cdy pd Ggv FY exkËmwËc oqi pd ZwpËl FYbwZwËK eÞxZ gQk FËYk Dek jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg|
x§ZytZ : FYMÞpyZw ÌbDxltw pËl Aagw FY exkËmwËc Ajaw KwlËqed KkËl eÞb£ FY ÌfkZ eÞwx®k GK guok ek FYbwZwËK jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg|


bwlwdËKwVw I Adwgwby BRwkw oóex£k Dek jwKwZ (xWx¢ß dv-2, Ìood-2)
“bwlwdËKwVw I Adwgwby BRwkw oóex£k Dek jwKwZ” oóeËKê eÞþçZKÚZ xgxhdí MËgnYwe¢ I Rxke I xgmb ejêwËlwPdwk ek GKwËWxi xdËiíw£ß xo¦wËìæ Ìe^#ËQ :

1. bwlwdËKwVw I Adwgwby BRwkw oóex£k Dek jwKwZ eÞbwËdk gøwewËk DËlöL exg¢ K×kAwËdk ÌKwd AwtwZ gw ipwdgyk (owlöwlöwÉ AwlwBxp Itwowlöwi) ÌKwd pwxbËo dwB|

2. exg¢ K×kAwËdk ÌKwd AwtwËZ gw ipwdgyk (owlöwlöwÉ AwlwBxp Itwowlöwi) ÌKwd pwxbËo bwlwdËKwVw I Adwgwby BRwkw oóex£ ÌaËK eÞw® AwËtk Dek ZwuqxYKhwËg jwKwZ AwËkwe oóexKêZ DËlöL dwB|
GiZwgþpwt GKwËWxi xdËiíw£ß xo¦wËìæ Ìe^#ËQd :
eÞaiZ: bwlwdËKwVw I Adwgwby BRwkw oóex£k iÔËløk Dek jwKwZ AwËkwxeZ pËg dw|

x§ZytZ: bwlwdËKwVw I Adwgwby BRwkw oóex£ ÌaËK eÞw® AwËtk Dek Awt eÞwx®k GK gQk AxZ¢ßwìæ pItwk ek jwKwZ cwjê pËg| ZËg jwKwZ eÞbwËdk Adøwdø mZêËK AgmøB xgËgPdwt xdËZ pËg|


ËKwóewxdk ÌmtwËkk Dek jwKwZ (xWx¢ß dv-3, Ìood-3)
ËKwóewxdk ÌmtwËkk Dek jwKwZ eÞbwd oóexKêZ xgnËt eÞþçZKÚZ MËgnYwe¢†Ëlw iËdwËjwMop iÔløwtd KËk GKwËWxi KwDxëol xdËiíw£ß xo¦wËìæ Ìe^#ËQd :

eÞaiZ: ËKwóewxdk ÌmtwËkk Dek jwKwZ eÞbwd gwcøZwiÔlK| ËKwóewxdk De-xgxcËZ DËlöL awKËl ÌKwóewxd Gk oKl ÌmtwkiwxlËKk eËq jwKwZ exkËmwc KkËg| ÌKwóewxdk owcwkY ohw jxb ÌmtwkiwxlKËbk eËq jwKwZ eÞbwËdk gøwewËk ÌKwóewxdk AdÖK×Ël xo¦wìæ MÞpd KËk Aagw ÌmtwkiwxlKMY ÌKwóewxdËK jwKwZ eÞbwËdk qiZw eÞbwd KËk ZwpËl ÌKwóewxd AwBdZ: jwKwZ eÞbwd KkËZ gwcø|

x§ZytZ: gøx£ß ÌjhwËg Zwk xdRÈ oóeËbk Dek jwKwZ eÞbwd KËk ËKwóewxdI xVK ÌoBhwËg Zwk ÌmtwËkk Dek jwKwZ eÞbwd KkËg| Aaêwu ÌKwóewxd oKl Ìmtwk iwxlËKk AaêËK GKRd iw¢ gøx£ßk iwxlKwdwcyd Aaê gËl MYø KkËg| jwKwZ eÞbwËdk xdtiwgxlËK xgËgPdwt cËk jwKwZ AdÖkÕehwËg exkËmwc Kkw pËg, Ìjid- xdcêwxkZ xdowËgk exkiwY, eÞËbt AËaêk exkiwY, ZpxgËlk eÞKwkËhb Ggv jwKwZ oóexKêZ Adøwdø mZê| ZËg okKwky Ìmtwk, bwZgø ZpxgËlk Ìmtwk, bwZgø KZêÚeËqk Ìmtwk Ggv A-iÖoxliËbk iwxlKwdwcyd ÌmtwËkk Dek jwKwZ cwjê pt dw|

ZÚZytZ: jxb ÌKwd KwkËY ËKwóewxd jwKwZ eÞbwd dw KËk ZwpËl ËmtwkiwxlK Zwk xdR iwxlKwdwcyd ÌmtwËkk Dek AgmøB jwKwZ eÞbwd KkËgd| xZxd jxb ÌKwóewxdk xpowge¢ jwPwB KËk ÌbLËZ ewËkd Ggv Zwk iwxlKwdwcyd Ìmtwk†xlk Dek cwjêKÚZ jwKwËZk exkiwY RwdËZ ewËkd (DeËkwxlöxLZ e¦xZËZ ÌjhwËg ËKwóewxd xdËR jwKwZ xpowg KkËg) ZwpËl xZxd ÌohwËgB jwKwZ eÞbwd KkËgd| xKìç ÌKwóewxdk xpowge¢ oóeËKê Zwk ÌKwd cwkYw dw awKËl Ggv ÌKwóewxdk ÌmtwËkk iwxlKwdw ÌaËK gwxnêK iÖdwfw ARêdB Zwk DË¥mø pËl xZxd Zwk ÌmtwËkk Dek xgxdËtwMKÚZ oóeb xpowËg jwKwZ eÞbwd KkËgd|

Bolwxi RÖxkoeÞØËWëo GKwËWxik x§Zyt ÌooËd bwlwdËKwVw I Adwgwby BRwkw oóex£ oóeËKê eÞb£ xWx¢ß AdÖjwty Ìmtwk iwxlK Zwk iwxlKwdwcyd ÌmtwËkk Dek eÞw® AwËtk Dek jwKwZ eÞbwd KkËgd, ÌmtwËkk ÌiwU iÔËløk Dek dt| jwKwËZk exkiwY pËg GK-bmiwvËmk GK-PZ×aêwvm (2.5%) Ggv Ìjxbd Awt ÌmtwkiwxlËKk pþæMZ pËg Ìoxbd ÌaËK eÔYê GK gQk AxZgwxpZ pItwk ek Zw eÞËbt pËg| jxb ÌmtwkiwxlK gøgowxtK ÌldËbËdk DË¥Ëmø Ìmtwk ¢ßt KËkd ZwpËl xZxd G†ËlwËK gøgowxtK edø cËk xdËt jwKwZ eÞbwd KkËgd| Ìmtwk†Ëlw Zwk iwxlKwdwt awKw Agþÿwt GK gQk AxZgwxpZ pËl xZxd Ìmtwk†Ëlwk gwRwk bwËik xhx£ËZ jwKwZ eÞbwd KkËgd| xKìç gwRwk bwi xdcêwkËY gøaê pËl xZxd Axhš gøx£ßËbk §wkw AdÖxiZ ÌmtwkiÔËløk Dek jwKwZ eÞbwd KkËgd| xZxd ÌmtwËkk xdcêwxkZ iÔËløk Dek 2.5% pwËk Ggv Ìmtwk ÌaËK iÖdwfw AxRêZ pËl iÖdwfwk Dek GKB pwËk jwKwZ eÞbwd KkËgd|

PZ×aêZ : ÌKwd ÌmtwkiwxlK gQËkk icøgZyê oiËt Zwk Ìmtwk xgx¢ß KËk xbËl xZxd H xg¢ßtiÔlø Zwk Adøwdø AËaêk owËa ÌjwM KkËgd Ggv guokwËìæ DhËtk Dek jwKwZ eÞbwd KkËgd| Ì¢ßZwI Zwk ÌmtwËkk Dek eÔËgêwxlöxLZ DewËt jwKwZ eÞbwd KkËgd|


jwKwZ xgZkËYk LwZ
jwKwËZk Aaê lwhRdK eÞKËùe xgxdËtwM :
“ÌjwMø ÌlwKËK jwKwËZk AËaêk AxcKwky dw KËk jwKwËZk Aaê lwhRdK eÞKËùe xgxdËtwM” oóexKêZ xgnËtk Dek eÞþçZKÚZ MËgnKËbk eÞxZËgbd ejêwËlwPdw KËk Ggv Axhš gøx£ß I oboøËbk iZwiËZk Dek xhx£ KËk GB xo¦wìæ MÚxpZ pt Ìj, jwKwZ eÞwx®k ÌjwMø gøx£ßMY KZÚêK jwKwËZk Aaê lwhRdK eÞKËùe xgxdËtwM AdÖËiwbdËjwMø| jwKwZ AwËkwe I xgZkËYk bwxtZñ eÞw® KZêÚeq Gog eÞKËùek Z£ñwgcwd KkËZ ewkËgd| ZËg jwKwZ MÞxpZwËbk dÔødZi Pwxpbw AgmøB eÔkY pËZ pËg Ggv eÞKËùe ÌlwKowd dw pItwk ejêw® xdúPtZw awKËZ pËg|

Bolwxi ovpxZ ZpxgËl jwKwZ eÞbwd :
Bolwxi ovpxZ ZpxgËl jwKwZ eÞbwËdk gøwewËk GKwËWxik ZÚZyt ÌooËd D¤wxeZ þiwkK ejêwËlwPdw KËk xdËiíw£ß xgnt†Ëlw oÖewxkm Kkw pËtËQ :
x§Zyt Bolwxi mynê oËóilËd Bolwxi ovpxZ Zpxgl eÞxZÅw Ggv oboø Ìbm†Ëlw KZÚêK Gk AaêwtËYk xo¦wìæ MÚxpZ pt| ZËg Bolwxi ovpxZ ZpxgËlk bwZgø DË¥mø ARêËdk Rdø KxZet kwÄÝ xdtxiZhwËg È:eÞËdwxbZ pËt gwxnêK P^wbw eÞbwËd GxMËt dw Awow ejêìæ GKwËWxi iÖoxli Ìbm I ovþpw Ggv xg£gwd iÖoliwdËbk G ZpxgËl owpwjø eÞbwËdk iwcøËi iÖoxli RwxZËK opwtZw Ìbtwk gøwewËk Gk hÔxiKw ewlËdk Awpgwd Rwdwt|

xdËiíw£ß xo¦wìæ MÚxpZ pt :

eÞaiZ : Bolwxi ovpxZ ZpxgËl jwKwZ eÞbwd AdÖËiwbdËjwMø dt| KwkY Gk fËl exg¢ K×kAwËd DËlöxLZ eÞKÚZ eÞweKkw ZwËbk AxcKwk ÌaËK gx—Z pËg|

x§ZytZ : xdËiíw£ß mZê owËeËq Bolwxi ovpxZ Zpxgl gøx£ß I ovMVËdk eËq jwKwZ eÞbwËdk Rdø eÞxZxdxc xpowËg hÔxiKw ewld KkËZ ewËk -
1. Bolwxi ovpxZ Zpxgl, gøx£ß Aagw ovMVËdk xbK ÌaËK AMÞwxcKwk eÞbwËdk mZêwgxl AgmøB eÔkY pËZ pËg|
2. Bolwxi ovpxZ ZpxglËK Gk DexgxcoiÔp GidhwËg ovËmwcd I exkiwRêd KkËZ pËg jwk fËl Gk eËq GkÕe KwR PwxlËt Ìdtw opR pt|
3. Bolwxi ovpxZ ZpxglËK jwKwËZk Rdø GKUw xgËmn xpowg gkw¥ KkËZ pËg jwËZ GUw jwKwZ-gxphêÔZ LwËZk iwcøËi RdÈwËaê gøxtZ oóeËbk owËa GKyhÔZ pËt dw jwt|
4. Bolwxi ovpxZ Zpxgl jwKwËZk Aaê jwKwZ-gxphêÔZ LwËZk eÞmwoxdK LkP I KiêPwxkËbk ÌgZd gwgb LkP KkËZ ewkËg dw|
5. jwKwZ eÞbwdKwkykw jwKwËZk AwUxU LwËZk Ìj ÌKwdxU ZwËbk jwKwËZk Aaê eÞbwËdk Rdø xPxpßZ KËk xbËZ ewkËgd Ggv Zpxgl AgmøB ZwËbk eQëbËK xgËgPdwt kwLËgd|
6. Bolwxi ovpxZ Zpxgl oËgêwâP GK gQËkk iËcø jawmyNÞ oºg jwKwËZk Aaê Gk eÞweËKk iËcø xgZkY KËk xbËZ gwcø awKËg|

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.