Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 
 
Awl-K×kAwd iwdgRwxZk KløwY I iÖx£ßk Rdø ÌeÞxkZ Awlöwpzk Kwlwi„ Bpw ogêËmn dgy pjkZ iÖpwóib (ow:) Gk Dek AgZyYê ogêËmn I ogêËmÛÅ Awoiwdy xKZwg Ggv xKtwiZ ejêìæ oKl iwdÖËnk Rdø GKiw¢ ea xdËbêmK, xpbwtwZ I Rygd xgcwd„

ea ¸wìæ Ggv oZø xgPøÖZ iwdÖnËK oZø eËa, oxVK eËa exkPwxlZ Kxkgwk Rdø Bpw ZwpwËbk eÞxZ Awlöwpzk AËmn xdtwiZ„ ÌoBRdø oKËlkB exg¢ K×kAwd xZlwItwZ I Dpwk Aaê AdÖcwgd Kkw AwgmøK„ Bpw gøZyZ bÖxdtw I AwxLkwËZk RygËd iwdg RwxZk KløwY lwËhk Awk ÌKwd xgKùe dwB„ Bpw iwdg RwxZk KløwY I dwRwËZk GKiw¢ ewËat„

dwiwRop eÞxZxU BgwbËZ K×kAwd Kwkyi eÞËtwRd pt„ G Qwrw K×kAwd xZlwItwËZ id RÖrwt, iËd eÞmwxìæ AwËo, oKl ÌeËkmwdy bÔk pt, ÌkwM-ÌmwK, Ìqwh-bÖ:L ÌaËK kqw ewItw jwt„

Awlöwpz Zwtwlw gËld,
“jLd K×kAwd xZlwItwZ KkËg ZLd xgZwxrZ mtZwd ÌaËK Awlöwpzk AwmÛt MÞpY KkËg„”(oÔkw dpl,AwtwZ-98)
“Awk cyËk cyËk þeÄhwËg opyp ¦ KËk K×kAwd xZlwItwZ Kk„”(oÖkw iÖŒwxóil,AwtwZ-4)
“Awxi jwËbk xKZwg xbËtxQ, ZwËbk iËcø jwkw Zw jawjahwËg xZlwItwZ KÌk, ZwkwB ZwËZ xgmðwo KËk; Awk jwkw Zw Axgmðwo KËk ZwkwB pËg qxZMÞþæ„”(oÔkw gwKòwkwp,AwtwZ-121)
“Awk jLd K×kAwd xZlwItwZ Kkw pt ZLd ÌZwikw Zw iËdwËjwMopKwËk Âd Ggv dykg awK, jwËZ ÌZwiwËbk eÞxZ kpiZ Kkw pt„”(oÔkw Aw’kwf,AwtwZ-204)

kwoÖl (ow:) gËld,
“ÌZwiwËbk iËcø ÌoB gøx£ß oËgwê£i, xjxd K×kAwd Kwkyi xmËLd Ggv xmqw Ìbd„” (gÖLwky) xZxd AwkI gËlËQd,
“bÖ’xU xgnt Qwrw Awk xKQÖB CnêwËjwMø dt„ eÞai pËâQ ÌoB gøx£ß, jwËK Awlöwpz K×kAwËdk oóeb bwd KËkËQd Ggv Ìo xbgw-kw¢ Zw xZlwItwZ KËk„ x§Zyt pËâQ ÌoB gøx£ß, jwËK Awlöwpz cd-oóeb bwd KËkËQd Ggv Ìo xbd-kwËZk xgxhdí oit Zw (Awlöwpzk eËa) gøt KËk„” (gÖLwky I iÖoxli)

ioxRb KwDxëol GK xgËmn opR e¦xZËZ iw¢ 2-3 o®wËpk iËcø opypz-¦hwËg Awedwk gwry, ioxRb, iwbzkwow, i£ßg, LwdzKw, Æ×l, KËlR, BDxdhwkxoxU, Axfo, gøwvK, xmùe KwkLwdw, MwËiêëUo føwƒky Aagw Ìj ËKwd þpwËd Awedwk oÖxgcwiZ oiËt K×kAwd xmqwk gøgþpw KËk awËK„
K×kAwd xmqwk Rdø ÌjwMwËjwM KkØd Ëfwd - 8932100, 01712-509130
 
 

 
Design & Developed by
Winux Soft Ltd.