Language:

 
[ Home ] [ Our Appeal ] [ Contact Us ] [ Help ]
 
 
Free Download Zakatul Fitr
 
Free Download Zakat Hishab
 
 

Adøwdø ÌqË¢ jwKwZ

LxdR oóeËbk Dek jwKwZ

K) hÔ-Mhê gw oiÖbÝ-Zl ÌaËK DË£wxlZ xgxhdí kKi LxdR bÝgøËKB GK Kawt LxdR oóeb gËl„ Zkl ÌeËUÝxltwi, KxVd xmlw, Ktlw gw lgd, gwtgyt Møwo, cwZg ebwaê, Ìl#p gw AcwZg M¬K ogB LxdR oóeb gËl xgËgxPZ pt„

L) jwKwËZk Rdø LxdR oóeËbk xdowËgk exkiwY ÈËYêk gw Ìk#Ëeøk ogêxdií exkiwËYk xhx£ËZ xdkÕxeZ pt„ LxdR bÝgø†Ëlw Lxd ÌaËK GKgwËk dw GKwxcK gwËk L« L« KËk DË£wld Kkw pl Zw xgËgPø dt„ jxb jìèewxZ ÌikwiZ gw mÝxiKËbk ciêNËUk KwkËY RkØxk Agþÿwk ÌeÞxqËZ DË£wld Kwjê g¬ awËK ZwpËl xgxhdí oiËt DË£wxlZ LxdR bÝËgøk exkiwY ÌjwM KËk jwKwËZk xdowg xdcêwkY KkÌZ pËg„

M) LxdR oóeËbk Dek jwKwZ gwxnêK xhx£ËZ eÞbwd Kkw pt dw„ LxdR bÝËgøk DË£wxlZ I exkmÞØZ AvËmk iÔlø xdowg þæËk Ìe#Q^Ël ZwuqxYKhwËg jwKwZ eÞËbt pt„

N) LxdR oóeËbk Dek jwKwËZk pwk 2·5% „

O) hÔxi Ggv oiÖbÝZl ÌaËK AwpxkZ gw DË£wxlZ og ckËYk oóebB LxdR oóeb gËl MYø pt„ iÖ£ßw, eÞgwl, iuoø, ÈâQ gw kOyd ewak (AlvKwËk gøgpwËk DeËjwMy) eÞhÙxZk Dek jwKwZ gøgowxtK eËYøk ÌqË¢ eÞPxlZ kyxZ AdÖjwty eÞbwd KkËZ pËg„

iwxUk dyËP lÖKwËdw gw †® cËdk Dek jwKwZ

†® cËdk Dek jwKwZ gwxnêK xhx£ËZ eÞbwd Kkw pt dw„ †®cd Awxgþ‹wËkk owËa owËa 20% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg „ ovLøw MxkÅ xgËmnšMY G iZ ÌewnY KËkd Ggv dgy KxkËik (owÁõwÁõwpÖ AwlwBxp ItwowÁõwi) pwxbËoI Gk oiaêd ewItw jwt, “ hÔ-Mhê ÌaËK Ìj †®cd ewItw jwËg Zwk GK-eéiwvm jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg”„

iÔlcdy bÝËgøk Dek jwKwZ

iÔlcdy bÝgø glËZ H og oóebËK gÖSwt jw gøgowxtK DË¥Ëmø gøgpßZ dw pËtI hwrw bwËdk iwcøËi iwxlËKk Rdø iÖdwfw ARêd KËk„ hÔ-oóex£, bwlwd-ËKwVw, ËbwKwdNk, jwdgwpd, UÝwK, xýUiwk, DËrwRwpwR eÞhÙxZ Gk AwIZwcyd„

þpwty oóex£ xpowËg MYø pt gËl jwKwËZk Rdø G†Ëlw MYdw Kkw pt dw„ ZËg Gog oóex£k AwËtk Dek jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„ þpwty oóex£ ÌaËK AxRêZ Awt iwxlËKk dMb Aaê I Adøwdø gøgowxtK eËYøk iÔËløk owËa ÌjwM KËk eÔYê GK gQk AxZ¢ßwìæ pItwk ek 2·5% pwËk jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„ ovLøw MxkÅ xgËmnšMYB G iZ oiaêd KËkd Ggv KÖËtZy jwKwZ KZÚêeËqk ‘fZItw I AwBdy Z£òwgcwd KZêÙeq’I G xgnËt GKiZ„

bw®xkK KwR I Adøwdø Ìemw ÌaËK AxRêZ AwËtk Dek jwKwZ

DewxRêZ og xKQÖB Awt gËl MYø pt„ jxb ÌKwd gøx£ß jwKwËZk Rdø xgËgxPZ oóeb QwrwI eÔYê GK gQk AxZgwxpZ pItwk AwËMB Adø ÌKwd Duo ÌaËK Awt DewRêËdk iwxlK pt (Ìjid gøgow ÌaËK AwxaêK iÖdwfw gw Mgwxb emÖk gwâPw Rdôbwd) ZwpËl H AxRêZ oóeb Zwk gZêiwd oóeËbk owËa ÌjwM KkËZ pËg„ AwgÖ pwxdfwk (k:) iËZ, eÔYê GK gQk ÌKËU jwItwk ek Dht ckËYk oóeËbk DekB jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg, ZËg oóeÞxZ AxRêZ oóex£ AwËM ÌaËK xgbøiwd oóex£k fl xKdw Zw GËqË¢ xgËgPø dt„ dZÖd AxRêZ oóeb jxb eÔgê ÌaËK xgbøiwd oóex£ ÌaËK xhdí eÞKÚxZk (Ìjid dMb AËaêk iwxlK GK gøx£ß dZÖd KËk Mgwxb emÖ oóeb ARêd KËkd) pt, Zw pËl dZÖd AxRêZ oóeb eÔgê ÌaËK xgbøiwd oóeËbk owËa ÌjwM Kkw pËg dw„ gkv GUwËK GKUw eÙaK oóeb gËl MYø KËk xhdí eÞx¢ßtwt xpowg KËk jwKwZ xdcêwkY KËk ÌitwbwËìæ jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„

ËKwd mÝxiK-KiêPwky Zwk iRÖxk gw ÌgZd ÌaËK oét KkËl oxéZ Aaê Zwk iwxlKwdwcyd AËaêk owËa ÌjwM Kkw pËg Ggv xdowg þæËk Ìe#^ËQ GK gQk AxZ¢ßwìæ pItwk ek ÌiwU ÌjwMfËlk Dek jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„

gÖx¦iwd gøx£ß Zwk oºwgø oét (jw xZxd oÖexkKxùeZhwËg oét KkËZ AwMÞpy) xdcêwkY KËk Zwk Dek AxMÞi jwKwZ eÞbwd KkËZ ewËkd„ AZGg, gQk ÌmËn eÞKÚZ oét xpowg KËk Adøwdø oóeËbk owËa ÌjwM KËk gËKtw jwKwZ exkËmwc KkËZ ewËkd„ ZËg AxMÞi eÞb£ exkiwY jxb xdYêyZ jwKwZ pËZ Ìgmy pt ZËg Zwpw ÌÈâQw bwd gËl MYø pËg„

PwKÖkyRyxgk hxgnø Zpxgl (Employees Provident Fund

ËKwd ÌKwd ËKwóewxd gw eÞxZÅwËdk kyxZ AdÖjwty hxgnø ZpxgËlk oÖxgcw awËK„ PwKÖkyRyxgk iRÖky gw ÌgZd ÌaËK iÔl ÌgZËdk GKxU xdx¥êÄ Avm KZêY KËk PwKÖkyRyxgk P^wbwgwgb GB ZpxgËlk xpowËg Riw Kkw pt „ KxëUÝxgDUky eÞxhËWëU fwË«k Ìglwt xdËtwMKZêw oiexkiwY Aaê D£ß ZpxgËl P^wbw gwgb Riw KËk „ PwKÖkyRyxgk Agok MÞpd, Q^wUwB, xWoPwRê, gkLwþæ, AeowkY gw PwKÖky exkZøwM KwËl GB Aaê (xgxc AdÖjwty iwxlËKk P^wbw oÖxgcw eÞw® pËl Zw op) ÌfkZ Ìbtw pt „

eÞxZÅwËdk kyxZ AdÖjwty gwcøZwiÖlKhwËg (Compulsorily) PwKÖkyRyxgk ÌgZËdk GKxU Avm xdx¥êÄ pwËk KZêY KËk hxgnø ZpxgËl Riw Kkw pËl H AËaêk Dek jwKwZ cwjê pËg dw, KwkY H AËaêk Dek PwKÖkyRyxgk ÌKwd xdtìèd awËK dw (AwRiMËr AdÖxÅZ BolwxiK xfKwpz GKwËWiy, hwkZ Gk eéi ÌoxidwËk eÞb£ fZItw)„ KZÚêeËqk KwQ ÌaËK hxgnø ZpxgËlk Aaê Ìfku ewItwk ek jwKwËZk AwIZwhÖ£ß pËg„ HxâQKhwÌg gw ÌoâQwt (Optional or voluntarily) hxgnø ZpxgËl ÌgZËdk GKUw Avm Riw Kkw pËl Zwk Dek jwKwZ eÞËjwRø pËg Aagw gwcøZwiÖlK pwËkk PwBËZ Ìgmy pwËk GB ZpxgËl ÌgZËdk GKUw Avm Riw Kkw pËl H AxZxk£ß Riw AËaêk Dek jwKwZ eÞËjwRø pËg„ PwKÖkyRyxgk Adøwdø oóeËbk owËa GB Aaê ÌjwM pËt xdowg eÔYê pËl jwKwZ eÞbwd KkËZ pËg„

ËKwóewxd gw eÞxZÅwd jxb GB ZpxgËlk Aaê ÌKwd Ñgc gøgowËt xgxdËtwM KËk Ggv Dpw pËZ eÞw® iÖdwfw ZpxgËlk oboøËbk iËcø AwdÖewxZK pwËk gëUd KËk, ZwpËl iÖdwfw op ÌiwU RiwKÙZ AËaêk Dek jwKwZ eÞËjwRø pËg„ Awk jxb ËKwóewxd gw eÞxZÅwd ZpxgËlk AËaêk Dek oÖb eÞbwd KËk gw ÌKwd oÖby gøwvËK Riw kwËL Aagw oÖbxhx£K xoxKDxkxU ¢ßt KËk Dpwk Dek eÞw® oÖb ZpxgËlk oboøËbk iwËS gëUd KËk, ZËg D£ß oÖËbk Dek jwKwZ cwjê pËg dw„ eÞw® oiþæ oÖb AÐgc DewRêd xgcwt ÌKwd RdxpZKk KwËR gøt KËk xbËZ pËg „ GB Aaê xdËRk gw ewxkgwxkK eÞËtwRËd gøt Kkw jwËg dw„ GBËqË¢ PwKÖkyRyxg hxgnø ZpxgËlk xpowËg eÞb£ eÞKÚZ RiwKÚZ AËaêk jwKwZ eÞbwd KkËgd„

Rygd gyiwk xeÞxitwi gwgb RiwKÚZ AËaêk Dek jwKwZ

hxgnøZ RygËdk AxdúPtZwk SÖ^xK Ìjid AwKxþôK bÖNêUdw, xgeb gw qxZ Ìjd GKRd iwdÖnËK oóeÖYêhwËg cµvo KËk dw Ìbt GB DË¥ËmøB hxgnøËZ AwxaêK xdkwe£w MËr ÌZwlwk Rdø xKQÖ ÌlwK xdtxiZ ÌKwd xdxbêÄ exkiwY Aaê (xeÞxitwi) Riw xbËt GKxU xdxbêÄ ÌitwËbk Rdø gyiw ÌKwóewxdk oxpZ PÖx£ßg¦ pt„ GB PÖx£ßËK gyiw exlxo (Insurance Policy) gËl„ gyiw exlxoËZ gyiwKÚZ AËaêk exkiwY, oºwgø SÖ^xKoiÖp (Risks), gyiwk ÌitwbKwl, eÞËbt xKxþæk exkiwY BZøwxbk DËÁL awËK„

Ñbg¢ßËi gyiwMÞpyZwk ÌKwd bÖNêUdw, xgeb gw iÙZÖø NUËl PÖx£ß AdÖjwty gyiwKÚZ exkiwY Aaê gyiw ÌKwóewxd bwgy exkËmwc KËk, jwpw xeÞxitwi gwgb RiwKÚZ eÞKÚZ AËaêk PwBËZ Ëgmy„ Aagw ÌKwd bwgy QwrwB gyiwk Ëitwb eÔYê pËl, gyiw ÌKwóewxd xeÞxitwi gwgb RiwKÚZ eÞKÚZ AËaêk owËa AwkI xKQÖ AxZxk£ß Aaê gyiwMÞpyZwËK eÞbwd KËk„

gyiw ÌKwóewxd ZwËbk gyiwMÞpyZwËbk KwQ ÌaËK xeÞxitwi xpowËg RiwKÚZ eÞw® Aaê oÖbxhx£K xoxKDxkxU Aagw oÖby gøwvËK Riw ÌkËL Dpwk Dek oÖb ARêd KËk, Ggv eÞw® oÖb gyiwk bwgy exkËmwc I AxZxk£ß Aaê gwgb eÞbwd KËk„

eÞPxlZ gyiw gøgþÿw Ðbgxdhêk Ìld-Ëbd I oÖbxhx£K gËl MYø Kkw pt„ G†Ëlw BolwËik bÙxÄËZ Ñgc dt„

ZËg gyiwMÞpyZw AgmøB xeÞxitwi gwgb eÞb£ eÞKÚZ RiwKÚZ Aaê Zwk Adøwdø jwKwZËjwMø oóeËbk owËa ÌjwM KËk xdowg eÔYê pËl guokwËìæ jwKwZ eÞbwd KkËgd„ gyiwk Aaê Ìfku ewItwk ek iÔl (xeÞxitwi gwgb eÞb£) Aaê gyiwMÞpyZw gw Zwk D£kwxcKwkyMY ÌhwM KkËgd„ AxZxk£ß eÞw® Aaê oÖËbk AËaêk døwt RdxpZKk KwËR gøt KËk xbËZ pËg, GB Aaê xdËRk gw ewxkgwxkK eÞËtwRËd gøt Kkw jwËg dw„

 

AÐgc DewËt ewItw AËaêk Dek jwKwZ


1· Bolwiy xgcwËd xdxn¦ eËa AxRêZ gw xgxdËtwMKÚZ oóebËK AÐgc oóeb gËl„ oóebxU xdxn¦ (pwkwi) pItwk GKwxcK KwkY awKËZ ewËk„ eÞaiZ: bÝgøxUk qxZKk eÞKÚxZk Rdø„ Ìjid- iÙZ Rìçk ÌMwmzZ gw e^Pw ÌMwmzZ, iwbK bÝgø gw mÔKËkk iwvo„ x§ZytZ: bÝgøxU AÐgc DewËt AxRêZ„ Ìjid- xQdZwB, PÖxk, WwKwxZ, oÖb gw DuÌKwÌPk iwcøËi AxRêZ oóeb AÐgc„

2· K) AÐgc DewËt oóex£ ARêd, oóex£k iwxlKwdw lwËhk ÌKwd ÈyKÚZ eìpw dt„ AÐgc eìpwt oóeb ARêdKwkyËK oóebxU Gk eÞKÚZ iwxlKËK Aagw Zwk AgZêiwËd (iÙZÖøËZ) Zwk D£kwxcKwkyËbk xfxkËt xbËZ pËg„ eÞKÚZ gw Ñgc iwxlKËK xPxpßZ Kkw oºg dw pËl RdxpZKk KwËR Zw bwd KkËZ pËg„ GUw eÞKÚZ iwxlËKk eq ÌaËK bwd gËl MYø pËg Ggv eÖkÆwk ZwkB eÞweø pËg„

L) xdxn¦ gw AÐgc KwR oóewbËdk xgxdiËt eÞw® Aaê RdxpZKk KwËR bwd KkËZ pËg„ xKìç Gk eÞKÚZ iwxlKËK xfxkËt Ìbtw jwËg dw„

M) xdËtwMKZêwk KwQ ÌaËK AowcÖ ËldËbd (Ìjid-oÖby gøgow exkPwldw) Kkwk Rdø eÞw® Aaê ÌKwd RdxpZKk KwËR bwd KkËZ pËg, xKìç ZwËK ÌfkZ Ìbtw jwËg dw„

N) AÐgc DewËt eÞw® oóebxU jxb xfxkËt Ìbtw oºg dw pt, Zw pËl oiRwZyt Aagw oiiÔËløk ÌKwd bÝgø eÞKÚZ iwxlKËK xfxkËt xbËZ pËg„ eÞKÙZ iwxlKËK xPxpßZ Kkw oºg dw pËl oóebxU ÌKwd RdxpZKk KwËR bwd KkËZ pËg„ GUw eÞKÚZ iwxlËKk eq ÌaËK GKUw bwd gËl MYø pËg Ggv eÖkÆwk (oItwg) ZwkB Dek gZêwËg„

3· ÐdxZK ýLlËdk iwcøËi AxRêZ oóex£ AÐgc xgcwt jwKwËZk Rdø MYdw Kkw pËg dw„ KwkY Bolwxi xgcwËdk xbK ÌaËK GUw iÔløpyd„ mxktwp xdËbêxmZ eËa Gk xgxlgëUËdk gøgþÿw Kkw DxPZ „

4· AÐgc eìpwt AxRêZ oóex£k Dek AÐgc bLlbwËkk eÞKÚZ iwxlKwdw dw awKwk RdøB Zw jwKwËZk Rdø xgËgxPZ pt dw„ oóebxU Gk eÞKÚZ iwxlËKk KwËQ ËfkZ Ìbtw pËl, H oóebxU iw¢ GK gQËkk Rdø jwKwËZk Rdø xgËgxPZ pËg „ GUwB G gøwewËk ogêoiôZ xo¦wìæ„

5· AÐgc DewËt bLlKÚZ oóex£ eÞKÚZ iwxlKËKk KwËQ ËfkZ dw Ìbtw ejêìæ Gk Dek jwKwZ eÞbwd Aaêpyd„ KwËRB AÐgc iwxlËKk DxPZ oóebxU Gk eÞKÚZ iwxlKËKk KwËQ ËfkZ Ìbtw, jxb Ìo ZwËK RwËd„ eÞKÙZ iwxlKËK xPxpßZ Kkw oºg dw pËl oóebxU ÌKwd RdxpZKk KwËR eÞKÙZ iwxlËKk eËq bwd KkËZ pËg „

 
Design & Developed by
Eicra Soft Ltd.